จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๑๐๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗
"ตู้หนังสือเก่า-หนังสือหายาก" ของอาจารย์มานิต วัลลิโภดม และอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม
ภาพเล่าเรื่อง : วัดกระโดนหรือวัดปราบปัจจามิตร
สาระจากค่ายวิชาการ ๔+๒ “ถอดรหัสนักประวัติศาสตร์น้อยที่เมืองบางขลัง”
จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๑๐๑ มกราคม-มีนาคม ๑๕๕๗

เกี่ยวกับมูลนิธิ

วันเล็ก-ประไพ รำลึก

รอยทางศรีศักร วัลลิโภดม

วาทกรรม หลังยุคอาณานิคม

กระดานสนทนา

 
 
 
 
 
 
 

กรุณาใส่อีเมลล์

เชิญร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ... สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์... ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย

      สารทจีน ออกพรรษา ไหว้พระจันทร์... ศรัทธาที่สับสนในสังคมไทย ความเชื่อที่แปรเปลี่ยนตามยุคสมัย ถึงคราวทบทวนหาจุดเริ่มต้น... ...

มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ เปิดรับสมาชิกจดหมายข่าวแบบเครือข่ายชุมชน

      เปิดรับสมัครสมาชิกจดหมายข่าวสำหรับองค์กร ห้องสมุด ห้องหนังสือเครือข่ายชุมชน แบบรายปี(4 ฉบับ)ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย...!!...

 

“บางยี่ขัน” ถิ่นวังเจ้าลาว โรงสุรา และโรงปูน โดย วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน

      บางยี่ขัน” เป็นย่านเก่าแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางน้ำ มีลำคลองบางยี่ขันเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางจาก คลองผักหนาม และอยู่ในจุดที่เป็นชุมชนใหญ่คือช่วงที่ตัดกับคลองบางบำหรุ ทั้ง...

 

พิพิธภัณฑ์คนจีนในเซบู, ฟิลิปปินส์ พิพิธภัณฑ์ทันสมัยในโกดังเก่า โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

      ในย่านเก่าปาริ-อัน [Pari-an] ของเกาะเซบู บนถนนสายเงียบไม่พลุกพล่านเพราะเป็นวันอาทิตย์ มีโกดัง [Warehouses] ทึมๆขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องจักรกลโรงงานอยู่หลายแห่ง ดูคล้าย ย่านถนนขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่เงียบเหงาและไม่...

 

กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมชายแดนใต้ เครือข่าย “แผ่นดินวัฒนธรรม”
[Bumi Budaya Network]
 โดย Najib Bin Ahmad

      ปัญหาการปะทะกันระหว่างประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปาตานีที่ส่งผ่านวรรณกรรมในพื้นที่ เป็นหนึ่งในหลายๆ ปัญหาที่เป็นชนวนและถูกใช้เป็นเครื่องมือของความขัดแย้งมาอย่างยาวนาน ทั้งรัฐและผู้ที่เห็นต...

 

บางประทุนสายน้ำและความร่มเย็น  โดย  เรื่องและภาพ นาวิน มีบรรจง และ “กลุ่มคนรักษ์คลองบางประทุน”

      จากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่เส้นทางคลองสนามชัยฝั่งธนบุรีมีคลองเล็กๆ สายหนึ่งทำหน้าที่สำคัญในการเชื่อมต่อการไปมาหาสู่ของชาวบ้านในระหว่างคลองภาษีเจริญและคลองสนามชัยหรือคลองด่านระยะทางราวๆ ๔ กิโลเมตรคนทั่วไปรู้จ...

 

“ลิงลิงโอ” เครื่องรางก่อนประวัติศาสตร์
ที่ยังคงสืบเนื่องความหมายสำหรับชาวอิฟูเกาในฟิลิปปินส์
 โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

      ชาวอิฟูเกา [Ifugal] เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตที่สูงทางตอนเหนือค่อนไปทางตะวันตกของเกาะลูซอนที่ฟิลิปปินส์ เป็นกลุ่มคนที่บรรพบุรุษของพวกเขาสร้างนาขั้นบันได [Rice Terraces] จำนวนมากตามไหล่เขาและหุบเขา พวกเขาเคยอยู่กันเป็น...

 

“ประชาธิปไตยเมืองไทย”
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไอ้กันเป็นประมุข?
 โดย ศรีศักร วัลลิโภดม

      ช่วงเวลา ๖-๗ เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ธันวาคมศกที่แล้วมาจนถึงพฤษภาคมจะเข้ามิถุนายนนี้ ข้าพเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์ไม่ดีสองอย่าง อย่างแรกเป็นอารมณ์โกรธเกลียดและขยะแขยงรัฐบาลไอ้กันและพรรคพวก เช่น ไอ้เศส, ไอ้กิดที่คนไทยทั้งรุ่นใหม่และเก่าเป็นจำนวนมากยังหลงว่าพวกนี้เป็นเทพเจ้า อย่างที่สองคืออารมณ์เกลียดชังปนสมเพชคนในระบอบทักษิณที่เรียกสั้นๆ ว่า “โจรเสื้อแดง” ซึ่งเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายและความแตกแยกที่ทำให้คนไทยฆ่ากันเองมากกว่าทศวรรษตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ...

 

“กบินทร์บุรี ”เมืองด่านภาคตะวันออก โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

      บริเวณกบินทร์บุรีได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะสภาพแวดล้อมเอื้อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางเดินทางทั้งทางน้ำและทางบกเชื่อมต่อได้ตลอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เป็นเส้นทางเดินทัพและติดต่อกับบ้านเมืองในเขตเขมรต่ำและเขมรทะเลสาบตลอดจนทางภาคอีสานที่ผ่านช่องเขาของเทือกเขาพนมดงเร็กเข้าสู่อีสานใต้หรือเข้าสู่ลุ่มน้ำโขง ...

“มรดกโลกที่วัดพู” ฟื้นฝอยหามรดกยุคอาณานิคมของอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

      เชื่อกันว่า “เมืองเศรษฐปุระ” เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกว้างขวางในเขตลุ่มน้ำโขงตอนกลาง คือ “เจนละ” นักวิชาการชาวฝรั่งเศส เช่น ยอร์ช เซเดส์ วิเคราะห์ว่า เศรษฐปุระเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองในวัฒนธรรมเขมรก่อนเมืองพระนครเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ เรียกว่า เจนละบกและมีเจนละน้ำที่อยู่ทางตอนใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง...

อารยธรรมซายฟอง / Say Fong Civilization มรดกประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม  โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

      ไม่ใช่เฉพาะกรณีกัมพูชานำปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวหรือการนำมหรสพหนังใหญ่ การจีบนิ้วในระบำราชสำนัก ไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับองค์การระหว่างประเทศแบบยูเนสโก แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ในระหว่างประเทศแบบรัฐสมัยใหม่ ที่ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเคยวางรากฐานไว้ก็กำลังกลายเป็นปัญหาซับซ้อนที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ...

วาทกรรมยุคหลังอาณานิคมว่าด้วยนาฎศิลป์ราชสำนักกัมพูชา โดย ซาซากาวา ฮิเดโอะ แปลโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

       ในช่วงกลางของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตรงกับรัชสมัยของกษัตริย์องค์ด้วง (สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดีหรือนักองค์ด้วง-ผู้แปล) กัมพูชาอยู่ภายใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบสยาม แม้ว่าตั้งแต่ ค.ศ. 1863 กัมพูชาถูกอารักขาในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศส แต่คณะละครหลวงแห่งราชสำนักเขมรยังแสดงละครแบบสยามอยู่...

 

 

 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...ประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่หายไป

 

      ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จะปลุกสำนึกของคนในท้องถิ่นให้มีสำนึกรักแผ่นดินเกิด หรือ " มาตุภูมิ " ของตน รว่มเรียนรู้ได้ในรายการ

         รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด ออกอากาศทุกวันจันทร์ – เสาร์

   ติดตามชมสารคดีสั้น ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. หลังจากรายการยาม
   เช้าริมเจ้าพระยาและหลังข่าวในพระราชสำนัก เวลา ๒๐.๓๐ น.และ“ตั้งวงคุย”
   ในวันเสาร์     เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ทางช่อง E - BIZ และ NEWS 1
   โดยทางช่อง NEWS 1 จะมีการฉายซ้ำทุุกวันอาทิตย์เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ นาฬิกา