DVD รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด

ตอนที่ ๕๒ ตอน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...ประวัติศาสตร์ของสังคมไทยที่หายไป

 

เข้าชม 2003 ครั้ง

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จะปลุกสำนึกของคนในท้องถิ่นให้มีสำนึกรักแผ่นดินเกิด หรือ " มาตุภูมิ " ของตน